NEN keuring in Rotterdam

Elektrische veiligheid wordt tegenwoordig steeds belangrijker. In ons dagelijkse leven maken we gebruik van een groot aantal elektrische apparaten en die moeten veilig kunnen werken. Volgens de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet) zijn werkgevers verantwoordelijk voor het veilig functioneren van elektrische apparatuur op de werkvloer.

De algemene eisen waar je aan moet voldoen komen terug in een zogeheten NEN keuring. Deze norm schrijft bijvoorbeeld voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden gecontroleerd. Ook voor elektrische apparaten gelden vergelijkbare regels. Een vakbekwame elektricien kan in deze behoefte voorzien. R. van Dalen Elektrotechniek BV is als elektricien in Rotterdam altijd beschikbaar voor NEN keuringen. U kunt ons bereiken via 010 - 600 11 14 en het contactformulier.

Elektrische apparaten keuren

Het keuren van elektrische apparaten kan het beste door een ervaren elektricien worden gedaan. Het spanningsloos maken van elektrische apparaten, het monteren van stekkers, en aan- en afkoppelen van motoren zijn werkzaamheden die zorgvuldig moeten gebeuren.

Ook het vervangen en aansluiten van verlichtingsarmaturen, het werken met smeltveiligheden en het inspecteren van elektrische arbeidsmiddelen kun je beter aan een ervaren vakman overlaten.

In Rotterdam is R. van Dalen Elektrotechniek BV altijd beschikbaar voor dergelijke klussen. Wij werken zorgvuldig, kennen alle ins en outs van de elektrische apparatuur, en weten hoe wij snel en efficiënt een inspectie kunnen voltooien. Wij zijn bovendien goed op de hoogte van de wetgeving omtrent elektrische keuringen. Op deze manier bent u verzekerd van goede service, volgens de precieze eisen van de Nederlandse wetgeving. En met goed werkende en gecontroleerde apparaten verkleint u tevens de kans op een stroomstoring.